PRIMALEX penetrace univerzální 5L

326

Katalogové číslo: 1145

Popis

Pro napouštění savých podkladů jako je beton, vláknocementové a třískocementové desky, pórobeton, sádrová, vápenná, vápenocementová i disperzní omítka.